კალათა

თქვენი კალათა ცარიელია!

მაღაზიაში დაბრუნება

კალათა

თქვენი კალათა ცარიელია!

მაღაზიაში დაბრუნება

უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ინტერნეტ მაღაზიიდან NLSTORE.GE არასწორად / შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე, გვატყობინებთ დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და გვაწვდით შემდეგ ინფორმაციას:

➔ აბონენტის სახელს, გვარს და ნომერს
➔ ოპერაციის განხორციელების თარიღს
➔ ჩარიცხული თანხის ოდენობას
➔ აღნიშნული წერილის საფუძველზე, ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ.

მყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება იმ შემთხვევაში თუ:

➔ არ მიუღია შეძენილი პროდუქტი თანხის გადახდიდან მიტანის სერვისით მითითებულ ვადებში
➔ შეძენილი პროდუქტი განსხვავდება ვებგვერდზე განთავსებული / აღწერილი პროდუქტისგან
➔ პროდუქტი დაზიანებულია

თანხის დაბრუნება მოხდება დაბრუნების განაცხადის დადასტურებიდან 48 საათის განმავლობაში.

პროდუქტის გადაცვლა, პროდუქტის მიწოდებიდან 3 სამუშოა დღის ვადაში არის ხელმისაწვდომი, თუ კი პროდუქტი ინარჩუნებს პირვანდელ სახეს და იგი იმყოფება ისეთივე მდგომარეობაში, როგორშიც კურიერმა გადმოგცათ.

კალათა

თქვენი კალათა ცარიელია!

მაღაზიაში დაბრუნება